Bewindvoering in  Drunen en Waalwijk

Postbus 224, 5140 AE Waalwijk

06-48 19 27 12

info@zodoendebewind.nl

Bewind voor mensen met schulden en/of een beperking

Soms lukt het (even) niet om je eigen administratie goed bij te houden en alle rekeningen op tijd te betalen. Ook komt het regelmatig voor dat mensen veel stress ervaren als zij hun eigen administratie moeten doen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een bewindvoerder.


Een bewindvoerder neemt als het ware de administratie over. Er wordt een beheerrekening en een leefgeldrekening geopend. Op de beheerrekening worden alle inkomsten gestort en vanaf die rekening worden alle vaste lasten voldaan. De bewindvoerder is de enige die toegang heeft tot de beheerrekening.


De leefgeldrekening is voor de persoon die onder bewind staat, ook wel rechthebbende genoemd. Op deze rekening wordt bijvoorbeeld elke week een bedrag gestort waarvan de boodschappen betaald kunnen worden. Als de rechthebbende een keer wat meer geld wil uitgeven, dan kan hij of zij dat bij de bewindvoerder opvragen. De bewindvoerder zal dan bekijken of het mogelijk is om extra geld uit te geven. 


ZoDoende bewindvoering & juridisch advies vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht besteed kan worden aan de rechthebbende. Het uitgangspunt is dat bewindvoering plaatsvindt op basis van samenwerking, voorzover dat natuurlijk mogelijk is. Uiteindelijk is het de bewindvoerder die de beslissing maakt, maar het streven is om dit zoveel als mogelijk in overleg met de rechthebbende te doen. 
De samenwerking met eventuele begeleiders is ook iets dat ZoDoende belangrijk vindt. Als de samenwerking met de begeleiders goed verloopt, dan ondervindt de rechthebbende daar meestel enkel profijt van. 


ZoDoende vindt het daarnaast belangrijk dat een rechthebbende zoveel als mogelijk zelfstandig blijft of, zodra dat weer mogelijk is, er gewerkt wordt aan het vergroten van zelfstandigdheid. 


Het behouden van zoveel mogelijk zelfstandigheid wordt gerealiseerd door de rechthebbende te betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden. Dit kan varieren van de aankoop van een televisie of het oversluiten van de zorgverzekering. 


Het vergroten van de zelfstandigheid gaat via een zogenaamd zelfstandigheidstraject. Onderdeel van dit traject kan bijvoorbeeld zijn dat rechthebbende weer zelf een paar vaste lasten gaat betalen. 


ZoDoende bewindvoering verwelkomt zowel mensen met een beperking als mensen die (problematische) schulden hebben en tijdelijk een helpende hand kunnen gebruiken. 


Wilt u meer informatie over bewindvoering of een keer vrijblijvend kennis maken, dan nodig ik u uit om contact op te nemen. U vindt de contactgegevens bovenaan deze pagina of op de pagina 'contact'.