Debbie Dijkstra-Orsel

eigenaar I bewindvoerder I jurist 

Wie ben ik?


Via een omweg ben ik bekend geworden met het vak beschermingsbewindvoerder. Al vrij snel had ik door dat dit vak mij ligt en ik het leuk vind om mensen te helpen en, als dat aan de orde is, samen toe te werken naar een oplossing. 


De omweg is begonnen met een rechtenstudie. Na mijn studie heb ik als jurist bij een rechtsbijstandverzekeraar gewerkt. Na anderhalf jaar heb ik die baan verruild voor een baan in de advocatuur. Ruim acht jaar heb ik als advocaat gewerkt.


Tijdens mijn periode als advocaat heb ik vooral samen met een curator faillissementen van bedrijven en personen afgewikkeld. Ik ben zodoende bekend geworden met -complexe- schuldenproblematiek. Daarnaast heb ik ook ondernemers geadviseerd bij bijvoorbeeld huurkwesties en (dreigende) aansprakelijkstellingen. 


Op een gegeven moment had ik behoefte aan een meer socialere baan. Ik ben daarom bij een groot bewindvoerderskantoor in Noord-Brabant gaan werken. Hier heb ik het vak van bewindvoerder mogen leren. De problematiek van de clienten die ik bediende was gevarieerd. Zo waren er mensen met borderline, autisme, schizofrenie, dementie, bipolaire stoornissen en mensen met schuldenproblematiek.


Na enige tijd bij dit kantoor te hebben gewerkt had ik de behoefte om dingen anders te doen. Deze behoefte heeft er toe geleid dat ik mijn eigen bewindvoerderskantoor heb opgezet; ZoDoende bewindvoering & juridisch advies.